ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi làm chủ được vùng đất từ Quảng Nam trở vào, nhiệm vụ mới của quân Tây Sơn là làm gì?

  • A. 
   Tiến quân ra Bắc hội với quân vua Lê để đánh chúa Trịnh
  • B. 
   Tiến quân ra Bắc để đánh đổ chính quyền vua Lê - Chúa Trịnh, thực hiện thống nhất đất nước
  • C. 
   Tiến quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh
  • D. 
   Tiến quân ra Bắc tiêu diệt chúa Trịnh, thành lập vương triều Tây Sơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97745

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF