ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các vua thời Lê - Lý hàng năm thường về các địa phương để làm gì?

  • A. 
   Làm lễ cày tịch điền.
  • B. 
   Cùng nông dân làm công tác thủy lợi.
  • C. 
   Kiểm tra lại việc ban cấp ruộng đất cho nông dân.
  • D. 
   Làm lễ cày ruộng công điền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97661

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF