OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tổ chức xã hội từ thấp đến cao của loài người nguyên thủy là:

  • A. 
   Công xã - bầy đàn - thị tộc - bộ lạc   
  • B. 
   Thị tộc - bầy đàn - bộ lạc - công xã
  • C. 
   Bầy đàn - bộ lạc - thị tộc - công xã       
  • D. 
   Bầy đàn - thị tộc - bộ lạc - công xã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97713

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON