OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong thời gian tồn tại nhà Mạc đã làm được gì cho đất nước?

  • A. 
   Củng cố được chính quyền từ trung ương tới địa phương.
  • B. 
   Dẹp yên các thế lực phong kiến, đưa đất nước tránh khỏi sự cát cứ, chia cắt.
  • C. 
   Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
  • D. 
   Tất cả các câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97686

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON