ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở nước ta "loạn 12 sứ quân" diễn ra trong thời điểm lịch sử nào?

  • A. 
   Cuối thời Ngô    
  • B. 
   Cuối thời Đinh 
  • C. 
   Đầu thời Ngô    
  • D. 
   Đầu thời Đinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97647

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF