OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bốn phát minh quan trọng của người Trung Quốc là:

  • A. 
   Giấy, kĩ thuật in, lụa, thuốc súng   
  • B. 
   Giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng
  • C. 
   Dệt vải, lụa, la bàn, giấy        
  • D. 
   Kĩ thuật in, la bàn, dệt vải, giấy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97711

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON