OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành trên cơ sở nền văn hóa nào?

  • A. 
   Văn hóa Đồng Nai    
  • B. 
   Văn hóa Đông Sơn 
  • C. 
   Văn hóa Sa Huỳnh    
  • D. 
   Văn hóa Oc-Eo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97694

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON