OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là gì? Do ai ban hành?

  • A. 
   Quốc triều hình luật. Do Lê Thánh Tông ban hành.
  • B. 
   Hình luật. Do Lý Thánh Tông ban hành.
  • C. 
   Hoàng triều luật lệ. Do Lý Thánh Tông ban hành.
  • D. 
   Luật Hồng Đức. Do Lê Thánh Tông ban hành.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97691

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON