OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Họ Nguyễn (Nguyễn Hoàng) vừa lo phát triển kinh tế, vừa lo củng cố chính quyền thống trị ở Thuận Hóa nhằm mục đích gì?

  • A. 
   Củng cố thế lực họ Nguyễn ở Nam triều.
  • B. 
   Thoát li dần sự lệ thuộc vào họ Trịnh.
  • C. 
   Thoát li dần sự lệ thuộc và trở thành một lực lượng đối địch với họ Trịnh.
  • D. 
   Sẵn sàng chống lại thế lực họ Trịnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97705

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON