ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi nào của quân dân miền Nam đã mở ra cao trào "tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt" trên khắp miền Nam?

  • A. 
   Núi Thành (Quảng Nam).   
  • B. 
   Ấp Bắc (Mĩ Tho). 
  • C. 
   Bình Giã (Bà Rịa)          
  • D. 
   Vạn Tường (Quảng Ngãi)  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo các tác giả SGK Lịch sử lớp 12, Vạn Tường được coi như Ấp Bắc đối với quân Mĩ và quân đồng minh, mở đầu cao trào "Tìm Mĩ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt" trên khắp miền Nam.

  Chọn D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274424

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON