OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Hồng Công và Ma Cao vẫn là thuộc địa của nước nào?

  • A. 
   Anh và Bồ Đào Nha.         
  • B. 
   Hà Lan và Anh.
  • C. 
   Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.       
  • D. 
   Ạnh và Mĩ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Hồng Công vẫn là nhượng địa của Anh, Ma Cao thuộc Bồ Đào Nha. Hai vùng này còn thuộc về Anh và Bồ Đào Nha đến tận năm 1997 Trung Quốc mới thu hồi được Hồng Công và năm 1999 mới thu hồi được Ma Cao.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274396

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON