ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngày 9 - 11 - 1946 đã diễn ra sự kiện nào trong tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam?

  • A. 
   Thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa. 
  • B. 
   Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ. 
  • C. 
   Kì họp đầu tiên của Quốc hội. 
  • D. 
   Cuộc bầu cử Quốc hội lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngày 2 - 3 - 1946, tại kì họp đầu tiên ở Hà Nội, Quốc hộ đã xác nhận thành tích của Chính phủ lâm thời trong ngày đầu xây dựng chế độ mới, thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu và lập ra Bản dự thảo Hiến pháp. Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội thông qua ngày 9 - 11 - 1946.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274421

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON