OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính sách nào của nhà Nguyễn đã hạn chế sự phát triển của sản xuất, thương mại?

  • A. 
   Chính sách độc quyền công thương.       
  • B. 
   Chính sách "Đóng cửa các thương cảng". 
  • C. 
   Chính sách "Cấm đạo, giết đạo". 
  • D. 
   Chính sách "Mở cửa". 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo SGK Lịch sử 11 trang 107, trước khi bị Pháp xâm lược, công thương nghiệp đình đốn, xu hướng độc quyền công thương của Nhà nước đã hạn chế sự phát triển của sản xuất và thương mại.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274404

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF