OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung cơ bản về nông nghiệp của NEP là:

  • A. 
   tập thể hóa nông nghiệp. 
  • B. 
   tiếp tục trưng thu lương thực thừa. 
  • C. 
   bãi bỏ trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực cố định. 
  • D. 
   tịch thu ruộng đất của quý tộc - địa chủ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong bối cảnh của cuộc nội chiến (1918-1920), để huy động nhân lực và vật lực chống lại cuộc tấn công của các nước đế quốc liên minh với nội phản , Lenin đã thông qua chính sách Cộng sản thời chiến, bắt buộc giải tán các bất động sản ruộng đất và sự cưỡng ép tịch thu thặng dư nông nghiệp. Chính sách này mặc dù đã góp phần đánh bại cuộc tấn công của các nước đế quốc nhưng nó đã gây ra không ít những phản kháng trong giai cấp nông dân. Tháng 3, Đảng cộng sản Nga tiến hành Đại hội X. Lenin tuyên bố từ bỏ chính sách cộng sản thời chiến và ban hành Chính sách kinh tế mới (NEP), trên tất cả các lĩnh vực kinh tế. Sự thay đổi to lớn nhất là trong kinh tế nông nghiệp khi mà Nhà nước đồng ý bãi bỏ trưng thu lương thực thừa và thay bằng thuế cố định. Chính sách này đã tạo tâm lí thoải mái cho người nông dân làm cho nền kinh tế nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi.

  Chọn C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274392

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON