ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến thắng lớn đầu tiên của quân dân ta khi quân Mỹ vừa đến xâm lược Việt Nam là gì?

  • A. 
   Ấp Bắc.      
  • B. 
   Vạn Tường. 
  • C. 
   Chiến khu D.  
  • D. 
   Củ Chi.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thất bại của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" đã làm cho chính giới Hoa Kì lo ngại và phải thay đổi phương thức tác chiến sang "Chiến tranh cục bộ" từ giữa những năm 1965. Khác với Chiến tranh đặc biệt là sử dụng chủ yếu quân đội Ngụy và tay sai, thì sang Chiến tranh cục bộ Mĩ đã tăng cường đưa quân viễn chinh Mĩ vào miền Nam Việt Nam hòng thay đổi cục diện và nhanh chóng biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới. Do đó, từ năm 1965, Mỹ đã ồ ạt đưa quân viễn chinh xâm lược Việt Nam. Trong các chiến thắng của nhân dân miền Nam năm 1965 thì trận Vạn Tường là chiến thắng vang dội nhất bởi sau một ngày chiến đấu, một trung đoàn chủ lực của ta cùng với quân du kích và nhân dân địa phương đã đẩy lùi được cuộc hành quân của địch, loại khỏi vòng chiến đấu 900 tên địch, bắn cháy hàng chục xe tăng, xe bọc thép và máy bay và nó được coi như "Ấp Bắc" đối với quân Mĩ và quân đồng minh, làm cho phong trào diệt Mĩ sôi nỏi khắp nơi trên toàn miền Nam những năm sau đó.

  Chọn B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274425

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON