ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới vào khoảng thời gian nào?

  • A. 
   20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
  • B. 
   Đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX. 
  • C. 
   10 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
  • D. 
   Đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo SGK Lịch sử 12, khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274400

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON