ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điều kiện cơ bản nhất để hình thành khối đại đoàn kết nhân dân Đông Dương trong quá trình đấu tranh giành độc lập từ năm 1930 đến năm 1939 là gì ?

  • A. 
   Cùng nằm trên bán đảo Đông Dương. 
  • B. 
   Có kẻ thù chung là thực dân Pháp và phát xít Nhật. 
  • C. 
   Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. 
  • D. 
   Có truyền thống gắn bó từ lâu đời. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quá trình đấu tranh giành độc lập từ năm 1930 đến năm 1939 là phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Đông Dương phát động. Phong trào có sự liên kết rộng rãi với quần chúng qua tổ chức Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Kèm theo đó là sự ủng hộ của các đảng phái, nhân sĩ, trí thức.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274418

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON