ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  FAO là tên viết tắt theo tiếng Anh của tổ chức nào?

  • A. 
   Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc. 
  • B. 
   Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc. 
  • C. 
   Tổ chức Thương mại Thế giới.
  • D. 
   Tổ chức Y tế thế giới 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  FAO là tên viết tắt của cụm từ : Food and Agriculture Organization of the United Nations (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc)

  Chọn B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274393

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF