ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đến ngày 20/9/1977, nước ta trở thành thành viên thứ mấy của Liên hợp quốc?

  • A. 
   149.   
  • B. 
   110. 
  • C. 
   160.  
  • D. 
   150. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngày 20 - 9 - 1977, nước ta trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc. (Theo SGK Lịch sử 12 - trang 203)

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274431

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF