OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính quyền Ngô Đình Diệm nói riêng và những chính quyền ngụy do Mĩ dựng lên ở miền Nam nói chung thực chất là biểu hiện

  • A. 
   chế độ thực dân kiểu mới. 
  • B. 
   khu vực hóa cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam. 
  • C. 
   chế độ thực dân kiểu cũ. 
  • D. 
   hình thức thống trị trực tiếp của Mĩ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngay sau khi Hiệp ước Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương kí kết, Mĩ liền thay thế Pháp, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam, thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á. Như vậy, đáp án của câu hỏi là chế độ thực dân kiểu mới.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274429

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON