OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đại hội quốc dân được tiến hành ở Tân Trào gồm các đại biểu thuộc các thành phần và các miền nào?

  • A. 
   Ba miền thuộc đủ các giới, các đoàn thể, các dân tộc tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân. 
  • B. 
   Tiểu tư sản, học sinh, sinh viên, trí thức cả nước. 
  • C. 
   Các đảng phái, đoàn thể, tổ chức trong cả nước. 
  • D. 
   Toàn thể các tầng lớp nhân dân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trên cơ sở phân tích tình hình trong nước và quốc tế, ngay sau khi Hội nghị toàn quốc của đảng vừa kết thúc, Quốc dân đại hội Tân Trào đã họp vào ngày 16 - 8 - 1945. Hơn 60 đại biểu thay mặt cho ba miền thuộc đủ các giới, các đoàn thể, các dân tộc tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân đã quy tụ về Tân Trào (Tuyên Quang) dự Đại hội. đại hội đã ủng hộ chủ trương khởi nghĩa của đảng và thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam do Hồ Chí Minh đứng đầu. Ngay sau đó, cuộc tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng diễn ra và giành toàn thắng chỉ sau 15 ngày.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 274413

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON