OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biến đổi quan trọng của khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

  • A. 
   Việt Nam góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và kiểu mới.
  • B. 
   Từ thân phận là nước thuộc địa, các nước đã trở thành quốc gia độc lập, tự chủ.
  • C. 
   Nhiều nước đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trở thành nước công nghiệp.
  • D. 
   Thành lập và mở rộng Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều bị các nước đế quốc thực dân Âu - Mỹ xâm lược (trừ Thái Lan). Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa của quân phiệt Nhật Bản. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tất cả các quốc gia trong khu vực đều đã giành được độc lập ở những mức độ khác nhau.

  Việc giành được độc lập là biến đổi quan trọng nhất tạo điều kiện cho các nước Đông Nam Á bước vào xây dựng và phát triển đất nước và thực hiện liên kết khu vực (ASEAN).

  Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON