OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, mối lo ngại lớn nhất của Mĩ là gì?

  • A. 
   Nội chiến Quốc- Cổng kết thúc, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.
  • B. 
   Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mĩ.
  • C. 
   CNXH trở thành hệ thống thế giới, trải dài từ Đông Âu tới phía đông Châu Á.
  • D. 
   Nhật Bản, Tây Âu vươn lên trở thành trung tâm kinh tế- tài chính lớn của thế giới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, đặc trưng nổi trong quan hệ quốc tế là sự hình thành hai cực, hai phe Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa do Mĩ và Liên Xô đứng đầu. Khi các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu được thành lập, chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống thế giới. Đặc biệt trải dài từ Đông Âu đến phía Đông châu Á khi Cách mạng Trung Quốc thành công và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Đây chính là mối lo ngại lớn nhất của Mỹ trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, khiến Mĩ nhanh chóng phát động chiến tranh lạnh với mục tiêu lớn nhất là ngăn chặn, đẩy lùi và xóa bỏ hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

  Chọn: C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283999

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON