ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các sự kiện sau:

  1. Quân Đức đầu hàng Đồng minh.

  2. Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.

  3. Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hi-rô-si-ma.

  4. Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản.

  Hãy sắp xếp theo đúng thứ tự thời gian

  • A. 
   1-3-4-2     
  • B. 
   1-4-2-3  
  • C. 
   2-4-1-3   
  • D. 
   1-2-4-3 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  1. Quân Đức đầu hàng Đồng minh (9-5-1945).

  3. Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hi-rô-si-ma (6-8-1945).

  4. Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản (8-8-1945).

  2. Nhật Bản đầu hàng Đồng minh (15-8-1945).

  Chọn: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284023

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF