ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính sách đối ngoại nhất quán của Nhật Bản cuối thế kỉ XIX là

  • A. 
   Đối đầu và chiến tranh.      
  • B. 
   Hữu nghị và hợp tác.
  • C. 
   Thân thiện và hòa bình.          
  • D. 
   Xâm lược và bành trướng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Do sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đã tạo ra sức mạnh kinh tế, quân sự và chính trị cho giới cầm quyền thi hành chính sách xâm lược và bành trường. Đây là một trong hai đặc điểm cùng với sự xuất hiện của các công ti độc quyền, đưa Nhật chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

  Chọn: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284021

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF