OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chế độ độc tài phát xít là chế độ của

  • A. 
   Những thế lực xâm lược thuộc địa nhiều nhất
  • B. 
   Những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất
  • C. 
   Những thế lực phân biệt chủng tộc nhất
  • D. 
   Những thế lực giàu có nhất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chế độ phát xít là nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất.

  Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283987

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON