ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những mục đích hoạt động của Liên hợp quốc là

  • A. 
   Giúp đỡ các nước nghèo về kinh tế, y tế...
  • B. 
   Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
  • C. 
   Trừng trị các hoạt động gây chiến tranh trên thế giới.
  • D. 
   Ngăn chặn các vấn nạn trên thế giới như: ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số... 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mục đích hoạt động của Liên hợp quốc là: duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

  Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENE-AMBIENT/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF