OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại là các cuộc chiến tranh nào?

  • A. 
   Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp.
  • B. 
   Đấu tranh của công nhân ở các nước chính quốc.
  • C. 
   Đấu tranh giữa các nước đế quốc.
  • D. 
   Đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lịch sử thế giới hiện đại là sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh dẫn đến sự ra đời của hàng trăm quốc gia độc lập. Bản đồ chính trị thế giới có sự thay đổi sâu sắc. Đây chính là nội dung minh chứng cho cuộc đấu tranh dân tộc (giành độc lập dân tộc) và dân chủ (giải quyết mâu thuẫn giai cấp, xây dựng xã hội tiến bộ).

  Chọn: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284006

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON