ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc với công cuộc cải tổ ở Liên Xô và Đổi mới ở Việt Nam là

  • A. 
   Đều tiến hành khi đất nước đã giành được độc lập.
  • B. 
   Đảng cộng sản nắm quyền lãnh đạo, kiên trì con đường XHCN.
  • C. 
   Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, mở rộng hội nhập quốc tế.
  • D. 
   Tiến hành cải tổ về chính trị, cho phép đa nguyên đa đảng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án A: không đúng với quốc gia nào.

  Đáp án B:

  + Các cuộc cải tổ ở Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

  + Cùng là ba quốc gia theo con đường xã hội chủ nghĩa, kiên trì con đường này.

  Đáp án C: đúng với Trung Quốc, Việt Nam.

  Đáp án D: đúng với Liên Xô

  Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284013

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF