ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống thực dân Anh, đòi độc lập dân tộc của nhân dân Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. 
   Đảng Quốc đại do M.Ganđi sau đó là G.Nêu đứng đầu.
  • B. 
   Đảng cộng sản do M.Ganđi đứng đầu.
  • C. 
   Liên minh Đảng cộng sản và Đảng Quốc đại. 
  • D. 
   Đảng Quốc đại do G.Neru đứng đầu. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh đòi độc lập của nhân dân Ấn độ đứng đầu là M.Gandi (sau đó là G.Neru) phát triển mạnh mẽ.

  Chọn: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284024

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF