OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bài học chủ yếu rút ra từ sự thất bại của các phong trào yêu nước chống Pháp cho cách mạng Việt Nam cuối thế kỉ XIX là gì?

  • A. 
   Đoàn kết toàn dân đánh giặc.      
  • B. 
   Đường lối kháng chiến đúng đắn.
  • C. 
   Cầu viện sự giúp đỡ từ bên ngoài.     
  • D. 
   Đấu tranh vũ trang kết hợp ngoại giao. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trước tiên cần hiểu nguyên nhân thất bại của các khuynh hướng trong phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX là:

  Chưa có đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức, lãnh đạo

  Mới chỉ dựa vào uy tín của cá nhân chưa dựa vào quần chúng nhân dân

  Khuynh hướng phong kiến đã lỗi thời, không phù hợp.

  => Cần phải tìm ra con đường cứu nước mới, tư tưởng mới với một giai cấp đủ sức lãnh đạo quần

  chúng nhân dân.

  Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284003

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF