OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao các thế kỉ XVI-XVII, ở nước ta có sự hình thành và hưng khởi của các đô thị?

  • A. 
   Do thương nhân nước ngoài vào nước ta quá nhiều.
  • B. 
   Do sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá.
  • C. 
   Do chính sách mở cửa của chúa Trịnh, Nguyễn.
  • D. 
   Do nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  : Sự hình thành và hưng khởi của các đô thị trong thế kỉ XVII là do sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa. Nghề thủ công nghiệp phát triển đã thúc đẩy việc buôn bán được mở rộng ở cả trong và ngoài nước

  Chọn: B Chú ý:

  - Nguyên nhân khác:

  + Việt Nam nằm trên con đường buôn bán từ đông sang tây, bắc xuống nam, lại có nhiều cảng biển thuận lợi cho tàu cập bến buôn bán

  + Cả chúa Trịnh và chúa Nguyễn tạo điều kiện để các thương nhân nước ngoài vào buôn bán để nhờ họ

  mua vũ khí

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284008

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON