ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc chủ yếu của các nước châu Phi là

  • A. 
   Đấu tranh vũ trang, dùng bạo lực cách mạng. 
  • B. 
   Đấu tranh chính trị hợp pháp, thương lượng hòa bình.
  • C. 
   Đấu tranh trên lĩnh vực kinh tế.
  • D. 
   Đấu tranh trên lĩnh vực quân sự. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Về hình thức đấu tranh giành độc lập, các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai sử dụng hình thức thông qua đấu tranh chính trị, hợp pháp thương lượng với các nước phương Tây để giành độc lập.

  Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284015

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF