ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm lớn nhất của phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam (1885-1896) là:

  • A. 
   Theo khuynh hướng phong kiến, diễn ra dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang.
  • B. 
   Thông qua các cuộc khởi nghĩa vũ trang của nông dân và các dân tộc thiểu số.
  • C. 
   Theo khuynh hướng phong kiến dưới sự lãnh đạo của phong trào Cần Vương
  • D. 
   Diễn ra dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang của phong trào Cần vương và Yên Thế. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam (1885 – 1896), chính nhất là phong trào Cần Vương. Đây là phong trào theo khuynh hướng phong kiến (đấu tranh chống Pháp, khôi phục lại ngôi vua) và diễn ra dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang.

  Chọn: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284012

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF