ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân khách quan giúp kinh tế các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai được phục hồi

  • A. 
   Nhờ áp dụng thành tựu cách mạng khoa học kĩ thuật.
  • B. 
   Sự cố gắng của từng nước.
  • C. 
   Được đền bù chiến phí từ các nước phát xít bại trận.
  • D. 
   Viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Mác san. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án A, B: là nguyên nhân chủ quan.

  Đáp án C: không thuộc nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước Tây Âu sau năm 1945.

  Đáp án D: là điều kiện khách quan quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu, Mĩ đã viện trợ 17 tỉ USD cho các nước Tây Âu theo kế hoạch này.

  Chọn: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284018

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF