ON
ON
YOMEDIA
18AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 5 trang 103 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 103 sách GK Hóa lớp 9

a) Hãy xác định công thức của một loại oxit sắt, biết rằng khi cho 32g oxit sắt này tác dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì thu được 22,4g chất rắn.

b) Chất khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn trong dung dịch nước vôi trong có dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

\(n_{Fe} = \frac{22,4}{56} = 0,4 \ mol\)

Giả sử công thức phân tử oxit sắt là FexOy.

Câu a:

Phương trình phản ứng:

FexOy + yCO → xFe + yCO2

\(n_{Fe_{x}O_{y}} = \frac{32 }{(56x +16y)}\)

Có 1 mol FexOy tạo ra x mol Fe.

Dựa vào phương trình trên ta có: 32x = (56x + 16y) . 0,4

Giải ra ta có x : y = 2 : 3. Suy ra công thức oxit sắt là Fe2O3.

Câu b:

Phương trình phản ứng:

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

\(n_{CO_{2}} = \frac{0,4 \times 3 }{2} = 0,6 \ mol\)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

nCaCO3 = 0,6 mol.

mCaCO3 = 0,6 x 100 = 60g.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 103 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON