ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 32.4 trang 40 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.4 trang 40 SBT Hóa học 9

Cặp nguyên tố nào sau đây dễ kết hợp với nhau để tạo thành một hợp chất ổn định ?

a) Zn, Ne 

b) H, S 

c) Br, Be 

d) O, Na

e) K, Kr

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.4

Những cặp nguyên tố dễ kết hợp với nhau để tạo thành hợp chất ổn định:

b) H, S cho hợp chất H2

d) O, Na cho hợp chất Na2O

c) Br, Be cho hợp chất BeBr2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.4 trang 40 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON