ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 32.16 trang 42 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.16 trang 42 SBT Hóa học 9

Hai nguyên tố X và Y ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và có tổng số điện tích hạt nhân là 16.

a) Xác định tên các nguyên tố X và Y

b) Cho biết vị trí của 2 nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.16

\(\left\{ \begin{array}{l}
{Z_X} - {Z_Y} = 8\\
{Z_X} + {Z_Y} = 16
\end{array} \right. \to {Z_X} = 12(Mg);{Z_Y} = 4(Be)\)

Tên nguyên tố X là magie, nguyên tố Y là beri.

b) Nguyên tố Mg ở chu kì 3 nhóm IIA.

Nguyên tố Be ở chu kì 2 nhóm IIA.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.16 trang 42 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

 • Suong dem

  Có những cách nào để chuyển

  Phi kim --> Axit

  viết PTHH minh họa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Cho một muối phi kim phân nhóm chính VII của kim loại M ( có hoá trị II ), lấy 8,1g muối đó hoà tan vào nước tạo thành dung dịch A và chia dung dịch A làm 3 phần bằng nhau

  Phần 1: cho tác dụng vs dung dịch AgNO3 thu được 5,7g kết tủa

  Phần 2: cho tác dụng vs dung dịch NaOH kết tủa thu được đem nung đến khối lượng ko đổi thu được 1,6g chất rắn

  Phần 3: nhúng thanh kim loại M vào dung dịch, khi phản ứng kết thúc lấy ra lâu và làm khô thấy thanh kim loại nặng thêm 0,16g ( biết kim loại M sinh ra đều bám vào kim loại B)

  a) Xác định khối lượng MX2

  b) Xác định kim loại B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ZUNIA12
  hà trang

  Bài 1: Bằng phương pháp hóa học, hãy nên cách nhận biết của 4 khí không màu sau đây:

  a. CH4, O2, CO2, C2H4

  b. C3H4, C2H6, SO2, N2

  Bài 2: Cho các chất sau C3H4, CO2, C2H5OH, C6H6

  Hãy phân loại và viết công thức cấu tạo của các Hidrocacbon

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Giúp mình

  Nguyên tử x mang điẹn tích ít hơn hạt không mang điện tích là 1 . Tổng hạt trong nhân là 32 . Tìm mỗi hạt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
OFF
ON