ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 32.20 trang 42 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.20 trang 42 SBT Hóa học 9

X, Y là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Hỗn hợp A chứa 2 muối X, Y với natri. Để kết tủa hoàn toàn 2,2 gam hỗn hợp A phải dùng 150 ml dung dịch AgNO3 0,2M. Xác định hai nguyên tố X và Y.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.20

NaX + AgNO3 → NaNO+ AgX

a mol   a mol   a mol     a mol

NaY + AgNO3 → NaNO3+ AgY

b mol    b moi   b mol     b mol

nAgNO3 = 0,2.150/1000 = 0,03 mol

mAgNO3 = 0,3.70 = 5,1g

nNaNO3 = 0,03 ⇒ mNaNO3 = 0,03 x 85 = 2,55g

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có :

2,2 + 5,1 = 2,55 + mkết tủa → mkết tủa = 4,75 (gam)

Ta có:

(108 + X)a + (108 + Y)b = 4,75 và a + b = 0,03 (mol)

Xa + Yb + 15,1.

Cho X > Y ; Xa + Xb > Xa + Yb > Ya + Yb

X > 1,51/0,03 > Y > X > 50,3 > Y

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.20 trang 42 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON