ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 32.22 trang 42 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.22 trang 42 SBT Hóa học 9

Đem nung 6,7 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và XCO3 có tỉ lệ số mol là 1:2 đến khối lượng không đổi, thấy khối lượng chất rắn giảm đi 3,3 gam. Dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra qua bình đựng 2,5 lít dung dịch nước vôi trong 0,02M.

a) Xác định kim loại X

b) Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch khi cho CO2 vào nước vôi trong.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.22

a) Khối lượng chất rắn giảm đi là khối lượng khí CO2 bay ra

nCO2 = 3,3 : 44 = 0,075 mol

Phương trình hoá học của phản ứng:

CaCO3 to→ CaO + CO2

a mol        a mol

XCO3 to→ XO + CO2

2a mol        2a mol

Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện đề bài, ta có :

\(\left\{ \begin{array}{l}

100a + (X + 60).2a = 6,7\\
a + 2a = 0,075 \to a = 0,025(mol)
\end{array} \right.\)

Giải hệ phương trình trên ta thu được : X = 24 (Mg).

b) nCa(OH)2 = 0,02 x 2,5 = 0,05 mol

\(\left\{ \begin{array}{l}
100a + (X + 60).2a = 6,7\\
a + 2a = 0,075 \to a = 0,025(mol)
\end{array} \right.\)

Như vậy tạo thành 2 muối: CaCO3 và Ca(CO3)2

CO2 + Ca(OH)→ CaCO3 + H2O

0,05    0,05         0,05 (mol)

Số mol CO2 dư : 0,075 - 0,05 = 0,025 (mol) nên có phản ứng

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

0,025    0,025              0,025 (mol)

Dung dịch thu được có 0,025 mol Ca(HCO3)2

CM (Ca(HCO3)2) = 0,025 : 0,25 = 0,01M

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.22 trang 42 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
OFF
ON