ON
ON
YOMEDIA
18AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 32.15 trang 42 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.15 trang 42 SBT Hóa học 9

Cho 8 gam một oxit (có công thức XO3) tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra 14,2 gam muối khan.Tính nguyên tử khối của X.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.15

Gọi nguyên tử khối của nguyên tố X cũng là X.

Phương trình hoá học :

XO3 + 2NaOH → Na2XO4 + H2O

(X + 48) gam   (46 + X + 64) gam

8 gam   14,2 gam

8(46 +X + 64) = 14,2(X + 48)

Giải ra ta có X = 32. Nguyên tố X là lưu huỳnh (S).

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.15 trang 42 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON