ON
ON
YOMEDIA
17AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 32.3 trang 40 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.3 trang 40 SBT Hóa học 9

Có bốn mẫu khí A, B, C, D đựng riêng biệt trong các bình thủy tinh. Mỗi khí có một số tính chất trong các tính chất sau:

A. Cháy trong không khí tạo ra chất lỏng không màu (ở nhiệt độ thường), chất lỏng này làm cho đồng(II) sunfat khan màu trắng chuyển thành màu xanh.

B. Độc, cháy với ngọn lửa màu xanh, sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong.

C. Không cháy nhưng làm cho ngọn lửa cháy sáng chói hơn.

D. Không cháy mà còn làm tắt ngọn lửa và làm quỳ tím ẩm hoá đỏ.

Khí nào nói trên là: hiđro, oxi , cacbon đioxit, cacbon oxit ?

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.3

A. Khí H2  

B. Khí CO      

C. Khí O2

D. Khí CO2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.3 trang 40 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON