ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 32.7 trang 41 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.7 trang 41 SBT Hóa học 9

Hình vẽ 3.5 là thiết bị điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm.

a) X và Y là những chất nào trong số các chất sau ?

X : H2O, dd HCl, dd H2SO4, dd NaOH, dd NaCl.

Y : NaCl, CaCO3, MnO2, CuCl2, Na2SO4, KMnO4.

b) Viết phương trình hoá học điều chế khí clo từ những chất đã chọn ở trên.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.7

a) X là : dung dịch HCl

Y là : MnO2, KMnO4

b) Phương trình hoá học của phản ứng điều chế clo.

MnO+ 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2

2KMnO+ 16HCl → 2KCl + 2MnCl+ 5Cl+ 8H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.7 trang 41 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON