ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 32.9 trang 41 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.9 trang 41 SBT Hóa học 9

Cho kim loại Al có dư vào 400 ml dung dịch HCl 1M. Dẫn khí tạo ra qua ống đựng CuO dư, nung nóng thì thu được 11,52 gam Cu. Tính hiệu suất của quá trình phản ứng.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.9

nHCl = 0,4 mol

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2   (1)

H2 + CuO to→ Cu + H2O     (2)

Theo (1) và (2) ta có sơ đồ chuyển hóa:

6 mol HCl → 3 mol H2 → 3 mol Cu

0,4 mol HCl    x mol Cu

x = 0,4 x 3 /6 = 0,2 mol → mCu = 0,2.64 = 12,8g

H% = 11,52/12,8 . 100% = 90%

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.9 trang 41 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON