ON
ON
YOMEDIA
18AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 32.10 trang 41 SBT Hóa học 9

Bài tập 32.10 trang 41 SBT Hóa học 9

Nung hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 thu được 76 gam hai oxit và 33,6 lít CO2 (đktc). Tính khối lượng của hỗn hợp ban đầu.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.10

Phương trình hóa học: CaCO3 to→ CaO + CO2

MgCO3 to→ MgO + CO2

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

mCaCO3 = mCaO + m'CO2

mMgCO3 = mMgO + m''CO2

∑mCO2 = 33,6/22,4 x 44 = 66g

mCaCO3 + mMgCO3 = mCaO + mMgO + m'CO2 + m''CO2

=∑mhaioxit + ∑mCO2 = 76 + 66 = 142g

Lưu ý: trong một phản ứng, có n chất (kể cả cất tham gia và chất tạo thành), nếu biết n-1 chất thì nên áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.10 trang 41 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON