ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 4 trang 103 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 103 sách GK Hóa lớp 9

Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3, nhóm I trong bảng hệ thống tuần hoàn. Hãy cho biết:

- Cấu tạo nguyên tử của A.

- Tính chất hóa học đặc trưng của A.

- So sánh tính chất hóa học của A với các nguyên tố lân cận.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Cấu tạo nguyên tử của A:

Số hiệu nguyên tử của A là 11 cho biết: Natri ở ô số 11, điện tích hạt nhân nguyên tử natri là 11+ , có 11 electron trong nguyên tử natri, ở chu kì 3, nhóm I.

Tính chất hóa học đặc trưng của natri:

Nguyên tố natri ở đầu chu kì là hai kim loại mạnh, tròn phản ứng hóa học, natri là chất khử mạnh.

- Tác dụng với phi kim:

4Na + O2 → 2Na2O

2Na + Cl2 → 2NaCl

- Tác dụng với dung dịch axit:

2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

- Tác dụng với nước: Nguyên tố Na ngoài tính chất hóa học chung của kim loại còn có tính chất hóa học đặc trưng là tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

- Tác dụng với dung dịch muối: Na + dung dịch CuSO4

2Na + 2H2O → 2NaOH +H2

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ +Na2SO4

- So sánh tính chất hóa học của Na với các nguyên tố lân cận:

Na có tính chất hóa hoc mạnh hơn Mg (nguyên tố sau Na), mạnh hơn Li (nguyên tố trên Na) nhưng yếu hơn K (nguyên tố dưới Na).

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 103 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON