OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 103 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 103 sách GK Hóa lớp 9

Hãy viết các phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của cacbon và một số hợp chất của nó theo sơ đồ sau:

ADMICRO/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình hóa học của các phản ứng:

\(\begin{array}{l}
(1)\;C + C{O_2} \to 2CO\\
(2)\;C + {O_2} \to C{O_2}\\
(3)\;2CO + {O_2} \to 2C{O_2}\\
(4)\;C{O_2} + C \to 2CO\\
(5)\;C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\\
(6)\;C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\\
(7)\;CaC{O_3} \to CaO + C{O_2}\\
(8)\;N{a_2}C{O_3} + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 103 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF