ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT

Nhật Duy's Profile

 Nhật Duy

Nhật Duy

17/02/1998

Số câu hỏi 1083
Số câu trả lời 1125
Điểm 1301
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (280)

  • Nhật Duy: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Nhật Duy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Nhật Duy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nhật Duy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nhật Duy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nhật Duy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nhật Duy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nhật Duy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nhật Duy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nhật Duy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
OFF
ON