OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao cuộc  bãi công của thợ  máy xưởng Ba Son - Sài Gòn (8/1925) đánh dấu bước phát triển của phong trào công nhân Việt Nam?

  • A. 
   đấu tranh có tổ chức, bước đầu thể hiện tinh thần quốc tế vô sản
  • B. 
   có sự đoàn kết đấu tranh với nhân dân Trung Quốc 
  • C. 
   đấu tranh có sự liên kết chặt chẽ với nông dân 
  • D. 
   kết quả đấu tranh buộc Pháp phải tăng 20 % lương 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Tạo điều kiện cho tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga thấm sâu vào công nhân Việt Nam để

  côngnhân Việt Nam hành động có ý thức hơn.

  + Sự trưởng thành của công nhân Việt Nam : Là cuộc đấu tranh quan trọng đầu tiên của công nhân có tổ chức, lãnh đạo; đấu tranh không chỉ nhằm mục đích kinh tế mà còn vì mục tiêu chínhtrị; họ đã tỏ rõ sức mạnh giai cấp và tinh thần quốc tế vô sản; đánh dấu công nhân Việt Nam bắt đầu đi vào đấu tranh tự giác.

  => đấu tranh có tổ chức, bước đầu thể hiện tinh thần quốc tế vô sản

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281589

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON