ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ

  • A. 
   Tầng lớp trung gian đóng vai trò nòng cốt
  • B. 
   Điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định 
  • C. 
   Điều kiện khách quan giữ vai trò quyết định 
  • D. 
   Lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ Điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281616

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON